Blog

zeka testleri

Zeka Testleri Çocuğun Gelişimine Nasıl Katkı Sağlıyor?

Zeka testleri, genel olarak çocuğun çeşitli becerilerini değerlendiren bir puanlama yapıyor ve buna göre bir zeka puanı ortaya koyuyor. Bazı durumlardaysa, zeka testlerinin sonuçları puan olarak değil de veri olarak ele alınarak çocuğun zekasına dair analizler yapılabiliyor.

Ancak yöntemi ne olursa olsun, zeka testleri çocuğun gelişimini değerlendirmek için önemli ipuçları sunuyor ve çocuğun becerileri hakkında bilgi veriyor. Zeka testleri ile çocuğun zihinsel gelişimi değerlendiriliyor ve zihinsel açıdan bir farklılık ya da sorun varsa bu durum tespit edilebiliyor.

Bu testler ayrıca çocuğun motor gelişim becerileri ile ilgili bilgiler veriyor. Çocukta öğrenme güçlüğü ya da öğrenme bozukluğu varsa bu öğrenilebiliyor. Çocuğun yetileri ve yeteneklerini ortaya çıkıyor ve böylece çocuğunuzu daha iyi tanımanızı sağlıyor.

Çocuğunuz hangi alanlarda daha başarılı?

Zeka testleri, genel olarak bilinen zeka seviyesi bilgisinden çok daha fazla ve detaylı bilgi verir. Örneğin çocuğun okuma, yazma ve matematiksel işlemleri yapabilme gibi akademik performansları; çocuğun hafıza, öğrenme hızı ve akıl yürütme becerilerini değerlendirmeyi sağlar.

Çocuğun kavram bilgisi, kelime hazinesi ve dil becerileri; yaratıcılık, icat yapma becerisi ve hayal dünyası; dikkat ve görsel algı becerileri hakkında birtakım bilgilere ulaşmanıza yardımcı olur. Uygulanan zeka testi sonucunda çocuğun zeka puanı öğrenilmekle kalmaz, buna göre atılacak adımlar belirlenir. Kendine özgü bir programla eğitime devam eden çocukların başarı oranı kaçınılmaz olarak artar. 

Zeka testi puanı düşük ve zihinsel gelişimi geride olan çocuklara ayrı bir program oluşturulur. Zeka testi puanı çok yüksek ve üstün zekalı çocuklara da ihtiyaçlarına uygun bir program belirlenir. Bu düzenlemeler düşünüldüğünde; zeka testleri yukarıda sözü edilen becerileri ilişkin bilgi sunmasının ötesinde öğretimin planlanması açısından son derece önemlidir.

En sık kullanılan zeka testleri

Günümüzde çocuğun zihinsel gelişim ve becerilerini değerlendiren çeşitli kategorilere ayrılan çok sayıda zeka testi uygulanıyor. Zeka testleri genel olarak; dikkat testi, hafıza testi, görsel zeka testi, sözel zeka testi ve mantıksal-matematik zeka testleri olarak kategorize ediliyor. Deneyim ve bilimle birlikte sürekli geliştirilen ve dünyada en sık kullanılan güvenilir zeka testlerini şöyle sıralamak mümkün:

Stanford-Binet Zeka Testi, çocukların zihinsel performanslarını ölçmeye yarıyor, çocukta zihinsel bir aksaklık varsa öğrenilebiliyor. Aynı zamanda, üstün zekalı çocukların keşfedilmesinde de yarar sağlıyor.

Wisc-R Zeka Testi, çocukların anlama, kavrama, öğrendiklerini uygulama gibi çeşitli zihinsel becerilerini ölçüyor. Test, performansa dayalı zeka soruları ve sözel zeka sorularını içeriyor.

Leiter Zeka Testi, çocukların görsel beceri, algılama ve dikkatini ölçmede yararlanılıyor. Test, kavrama, akıl yürütme, eşleştirme ve farklı olanı belirleme gibi birtakım amaçları içeriyor.

Bu yazıyı paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir