Tag - Öğrenme Sorunları

Otizm, Öğrenme Sorunları ve Karşılaşılan Güçlükler

Otizm spektrum bozukluğu (OSB), çocukluk çağında belirtilerinin fark edildiği iletişim, sosyal etkileşim ve davranış alanlarında gecikmelerin görüldüğü nörogelişimsel bir bozukluktur (APA, 2014). Gelişim alanlarındaki gecikmelere ek olarak otizme eşlik eden sorunlar da görülmektedir. Bu sorunlar; hiperaktivite ve dikkat eksikliği, zekâ geriliği, epilepsi, kendine zarar verici davranışlar (otomutilasyon), uyku, yeme ve duyusal sorunlar, uygunsuz korkular ve öğrenme sorunlarıdır (Korkmaz ve Ayta, 2014; Korkmaz, 2010). Bu makalede otizmli çocukların %75’ine eşlik eden öğrenme sorunları tek tek ele alınacak ve karşılaşılan güçlükler paylaşılacaktır. (Vacca, [...]

Devamını oku...