Blog

dil gelişimi otizm

Otizm İle Dil Gelişimi Arasındaki Bağlantı

Otizmli çocuklar, yaşıtlarına göre konuşma becerisi kazanmada daha yavaş ilerler veya hiç konuşmazlar. Dil ve iletişim problemleri, otizmin iki ana problemidir. 1-2 yaş arasındaki otizmli çocuklarda konuşma gelişmeyebilir ya da sınırlı alanda gelişir. Peki, otizmli bireylerin konuşma diline zorlukla adapte olmalarına sebep olan dil gelişimi ve konuşma sorunları nelerdir?

Otizm ve Konuşma Gecikmesi

Öncelikle dil yetisinin ne olduğuna baktığımızda anlatımsal ve algısal olarak ikiye ayrıldığını görürüz. Anlatımsal dil yetisi, düşüncelerimizi anlamlı bir şekilde ifade edebilmemizdir, yani kısacası konuşma yeteneğimizdir. Algısal dil yetisi ise bize söylenenleri anlamamızdır. Etkin bir konuşmacı için her iki dil yetisine de sahip olmak şarttır. Biri olmadı mı iletişim kurma kabiliyetimiz bundan kötü etkilenir. Çocuklarda konuşma gecikmesi çoğu zaman otizme işaret etmese de, otizm teşhisi konan çocuklarda her zaman için dil gelişiminde bozukluklar söz konusudur.

Pragmatik Dil Bozukluğu ve Otizm

Pragmatik dil bozuklukları, otizm tanısı konmuş çocuklarda, yaygın olarak görülür.

Pragmatik dil becerileri, sosyal ilişkilerimizi etkileyen sözel ve sözel olmayan kuralları ifade eder. Diğer bir deyişle, bu kurallar bize, toplum içerisinde konuşurken ki davranışlarımızı nasıl belirlememiz gerektiğini söyler. Örneğin, söz alma sırası, hitap şekli, yüz ifadeleri, göz teması, ses tonunu ayarlama, karşımızdaki kişiyle empati kurma gibi becerilerdir. Otizmli bireylerde, bu bozukluğa işaret eden, bir konuya aşırı odaklanma; konuşma yerine anlamsız sesler çıkarma görülebilir.

Otizm ve Konuşma Apraksisi

Otizmli bireylerde görülen konuşma bozukluklarına sıklıkla eşlik eden bir diğer problemse apraksidir.

Çocukluk Konuşma Apraksisi, iletişim kurmayı güçleştiren ciddi bir motor konuşma bozukluğudur. Konuşma apraksisi olan bir çocuk, söylemek istediklerini doğru bir şekilde söylemede zorluk çeker. Örneğin, sözcükleri oluşturan sesleri ve heceleri birbirine karıştırıp yanlış sesletebilir ya da uzun ve karmaşık sözcükleri ifade etmekte oldukça zorluk çekebilir.

Otizmli çocuklarda dil yeteneğinin kazanılması zaman alır. Fakat dil gelişimini kısıtlayan, yukarıda bahsi geçen geç konuşma, pragmatik dil bozuklukları, konuşma apraksisi gibi rahatsızlıklar en iyi şekilde tespit edilip dil ve konuşma terapileri yoluyla iletişim becerilerini daha iyi seviyelere getirmek mümkün olabilmektedir.

Bu yazıyı paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir