Blog

otizm-belirtileri

Otizm Farklı Yaşlarda Nasıl Teşhis Edilir?

Beden tepkilerinde, dil kullanımında ve sosyal iletişimdeki aksaklıklar otizm belirtileri arasında sayılıyor. Yapılan araştırmalar farklı yaş gruplarında farklı belirtilerin gözlemlendiğini gösteriyor.

İlk otizm belirtileri

Pek çok otizm vakasında ilk belirtiler beden dilindeki aksaklıklarla görülüyor. Pek çok çocukta 6 ay civarında gülümseme, 9 ay civarında seslere tepki verme gözlemlenirken otizm vakalarında bu zamansal gelişim sekteye uğruyor. Uzmanlar ayrıca 18 aylık bir bebekte göz teması kuramama durumunun gözlenmesinin de otizm belirtisi olabileceğini söylüyor.

Benzer şekilde bu yaş aralığındaki bir çocukta görülen temel dikkat problemleri – örneğin ismini duymasına rağmen sesin geldiği yere yönelmeme – otizm belirtileri arasında sayılıyor. Yine bu yaş aralığında normalde çocuklardan beklenen jest ve mimikleri taklit etmek ya da taklitten oyun üretmek gibi aktiviteleri sergilemeyen bir çocukta otizm ihtimali yüksek görülüyor.

Dil kullanımı

Otizmin bir diğer belirtisi ise dil kullanımında sıkıntılardır. Herhangi bir sağlık sıkıntısı olmayan bir çocuk 8-9 aylarda basit hecelerle ses çıkarmaya, 1 yaşında anne-baba gibi hitaplar kullanmaya, 2 yaşında basit kelimelerle kısa cümleler kurmaya başlar.

Otizmli çocuklarsa dile hakim olmada sıkıntı yaşarlar, dil öbeklerini kullanarak anlamlı birlikler oluşturmada zorlanırlar. 16 aylık bir çocuk henüz kelimelerle oynamaya başlamamışsa ya da 24 aylık bir çocuk henüz iki kelimeden oluşan anlamlı cümleler kuramıyorsa, otizm söz konusu olabilir.

Kritik eşik: 3 yaş

Otizm belirtilerini yaşamın ilk 3 yaşında gösteriyor. Bu nedenle uzmanlar otizmin teşhis ve tedavisinde 3 yaşın kritik eşik olduğunu vurguluyorlar. Bir çocuğun 3 yaşına gelene dek hangi belirtileri nasıl bir düzende sergilediği, onun otizmli olup olmamasının teşhisinde belirleyici oluyor.

3 yaşındaki bir çocuk başkalarıyla iletişime girmekten dikkat çekici bir biçimde kaçınıyorsa, belirli bir meseleye dikkatini vermekte zorlanıyorsa, ciddi konuşma bozuklukları sergiliyorsa otizm ihtimali araştırılmalıdır.

Erken teşhis ve bilinçli adaptasyon süreci, otizmli çocukların bu rahatsızlıktan kaynaklanan sıkıntılarını en aza indirmek için büyük önem taşıyor. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarının gelişimlerini ay ay takip etmelerinde fayda var. Çocuklarının gelişiminde belirli bir aksaklık fark eden ailelerin çocuklarına karşı kucaklayıcı davranmaları, gerekli medikal ve eğitsel yardım için uzmanlara başvurmaları gerekiyor.

Bu yazıyı paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir