Her şey yolunda mı?

‘Normal’ ve ‘normal gelişim’… nedir ki?

Normal, insanın gelişimine özgü olan pek çok eğilimin ortalamasıdır. Ama normal gelişen çocuk da çok yakından ve dikkatle izlenirse pek çok mini-sapma ve anormal özellik sergileyebilir. Bu eğilimlerden birinin bir yönde başat hale gelerek çocuğun normal gelişimini bozması ile çocuk yetiştirmede hissedilen zorluk, düşünülen ve aşılması gereken-çözüm bulunması gereken ciddi bir zorluğa dönüşür.

Normal gelişimin genel özellikleri

 • Ortak dikkat (göz göze gelme, bunu sürdürme ve iletişim kurma)
 • İşaret etme (bir şeyi istemek için ya da bir başkasının ilgisini yöneltmek için işaret parmağını kullanma)
 • Motor gelişim basamakları (ne zaman oturduğu, yürüdüğü vb.)
 • “Bu nedir?” ve neden, niçin sorularını sorma
 • Sembolik oyun, miş gibi yapma (evcilik, askercilik vb. oynama)
 • Yaşıtları ile ilişkileri, yakın arkadaşlıkların mevcudiyeti
 • Kendi başına ya da yardım talep ederek sorun çözebilme

 Anormal ya da  patolojik olan davranış nedir? Ne zaman endişelenmeli?

Dikkati çeken ya da rahatsız edici olan bir takım davranışların, sözlerin bazı özellikleri uyarıcı olmalıdır. Eğer bir davranışta;

 • Aşırılık varsa
 • Sebat ediyorsa
 • Zaman içinde değişik sorunlar giderek kümeleniyorsa
 • Tuhafsa
 • Gündelik yaşam etkinliklerinde aksama ve yetersizliğe yol açıyorsa bir hekime başvurulmalıdır.