Çocuğumun gelişiminde sorun var!

Zekâ

  • Zekâ tüm gelişimsel sorunlarda seyir açısından önemli bir faktördür. Zekâ testleri objektiftir ama tek başına aldatıcı olabilir ve çocuk hakkında kabaca bilgi verir. Yanıltıcı olabilir, ama gereklidir. İzleme açısından önemlidir. Ayrıca zekânın çeşitleri vardır. Tek bir testle bunların tümü hakkında karar vermek haksızlık olur. Zihinsel geriliği olan birinin zekânın farklı alanlarında üstün yönleri olabilir.
  • Mental rötardasyon (zihinsel gerilik) nüfusun % 2 sini oluşturur.
  • Erkeklerde yaklaşık 2 kat daha sıktır. Sıklıkla genetik geçişli olan mental rötardasyonda anne, geni taşıyıcı, erkek çocuksa hastalığı gösteren kişidir. Zekâ ile ilgili genler ağırlıklı olarak X kromozomu üstündedir.
  • Ağır mental rötardasyonun epilepsi ve motor sorunlarla bağlantısı çoktur.
  • Hafif mental rötardasyon öğrenme gecikmesi ya da bozukluğu tanısı ile karışabilir.

 

 

Mental Rötardasyonun Dereceleri

Eğitilmesi ve öğretilmesi çok zor çocuklarAğır derecede zihinsel gerilikleri vardır. Zekâ bölümü; 0 – 25 arasıdır. En önemli özellikleri; yaşayabilmeleri için ömür boyu bir başkasına ihtiyaç duymalarıdır. Kendilerine bakamazlar. Araya giren hastalıklar nedeniyle yaşam süreleri kısadır.
Öğretilebilir çocuklarBu çocukların da zekâ düzeyleri oldukça düşüktür. Zekâ bölümü 25 – 50 arasıdır. Eğer zekâ düzeyleri 25’e doğruysa bir şey öğrenmeleri çok çok güçtür. Sıklıkla da konuşma gelişmez, birkaç kelime bilirler. Zekâ bölümü 50’ye yakın olanlar daha fazla öğrenebilirler. Kendi başlarına giyinebilir, sokağa çıkar, tuvalete gider, çevrelerine uyum sağlayamasalar da ailelerine uyum gösterirler. Uygun eğitim verilirse toplum dışına itilmeleri önlenebilir. Ufak tefek işler yapabilirler.
Eğitilebilir çocuklarZekâ bölümü 50 – 75 arasıdır. Özel eğitim okullarında basit sayısal işlemler, okuma-yazma gibi yetenekleri az da olsa kazanabilirler. Bağımsız, kendi başlarına yaşayabilirler. Karmaşık olmayan basit işleri yapabilirler.
Yavaş öğrenen çocuklarZekâ bölümü 75 – 90 arasıdır. Zorunlu eğitim olan ilkokul ve orta okulu bitirebilirler. Toplumun değerli bir üyesi olabilirler. Evlenip çoluk çocuk sahibi olabilirler. Sosyal uyumları normaldir.

Hekime Başvurduklarında Hekimin Aileye Soracakları

  • Annenin önceki gebelikleri, gebelik dönemlerine ait sorunlar, gebelik boyunca yaşadığı sorunlar, bu gebelik boyunca yaşadığı sorunlar, rahim içi toksin ya da radyasyona maruz kalma, doğumun nasıl gerçekleştiği, yeni doğan tartısı ve baş çevresi, hastanede kalma süresi, gelişimsel basamakların kaydı yapılmalıdır.
  • Çocuğun önemli gelişim aşamaları: Baş tutma, yuvarlanma, emekleme, oturma, ayakta durma, yürüme, babıldama, ilk anlamlı sözcükler, iki kelimeli cümlecikler ve ilk ne zaman cümle kullandığı, çocuğun önemli gelişim aşamalarıdır.
  • Önceden edinilmiş herhangi bir veya daha fazla yetide kayıp ya da gerileme olup olmadığı.
  • Ailenin ilk endişelenme nedeni ve çocuğun o sıradaki yaşı.
  • Ailesel ve kalıtsal hastalıkların, ailedeki  psikiyatrik bozuklukların, durumların ya da normalden farklı davranışlar sergileyen kişilerin varlığının sorgulanması önem taşır.