Çocuğumun gelişiminde sorun var!

Çocuğunuzun zihinsel beceri ve gelişiminde ya da davranışlarında yolunda gitmeyen bir şeyler mi var?

Çalışmalar gelişimsel gecikmesi olan çocukların erken tanı almaları durumunda eğitim ve tedaviden daha fazla yarar gördüklerini ve daha iyi geliştiklerini göstermiştir. Bu nedenle gelişimsel sorunu olan çocukların erken tanısı önemlidir. 

Çocuklarda gelişimsel sorunlar oldukça sıktır. Nüfusun en az % 5-10’unda görülür. Etkilenen çocuklar, aileleri ve toplum üzerinde olağanüstü psikolojik, duygusal ve ekonomik sıkıntılara yol açar.

Çocukluk çağı davranış ve gelişim sorunları başlıca 3 grupta toplanır:

 • Bilişsel / dil-konuşma-iletişim gelişimi
 • Sensori-motor (kaba motor & ince motor & duysal belirtiler) gelişim
 • Sosyal / adaptif / özbakım gelişimiAGTE ve DENVER gibi testler bu alanları tarar.

 

 

Gelişim sorunlarında konulan başlıca tanılar nelerdir?

 • Gelişimsel gecikme: Psikomotor rötardasyon da benzer anlamdadır. Yaşıtlarına göre gelişiminde gecikme olduğunu ifade edip, zamanla yaşıtlarına yetişebileceği anlamını da içinde taşır.
 • Gelişimsel gerilik: Zihinsel yetersizlik, mental rötardasyon da benzer anlamdadır. Birçok gelişimsel alanda anlamlı gerilik demektir. Daha kalıcı bir durumu ifade eder. Küçük yaşlarda gecikmeden söz etmek daha mümkünken, çocuk büyüdükçe tanı gelişimsel gerilik şeklinde değişebilir. Zekâ testleri artan yaşla doğru orantılı olarak daha güvenilir ve geçerli sonuçlar verir. Fakat Down sendromu gibi genetik ve doğuştan birçok belirtisi olan hastalıklarda çok erken yaşta da tanı olarak zihinsel yetersizlikten söz edilebilir.
 • Otizm spektrum bozuklukları; iletişim ve sosyal ilişki sorunları
 • Konuşma ve dil sorunları; dil gecikmesi
 • Dikkat sorunları, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB)
 • Öğrenme sorunları (disleksi, disgrafi vb.)
 • Gilles de la Tourette sendromu, tikler ve tekrarlayıcı hareketler
 • Genel motor koordinasyon bozukluğu; ince motor koordinasyon defekti